De pensioenpremie bij ABP zal naar eigen zeggen in 2011 stijgen als eind van dit jaar blijkt dat de deelnemers van het pensioenfonds langer leven dan de prognoses tot nu toe laten zien. Hoe groot die stijging zal zijn, is op dit moment nog niet bekend. Eind 2010 verschijnen de nieuwe CBS-prognoses.

De pensioenen van deelnemers van ABP kunnen in 2011 niet meegroeien met de gemiddelde loonontwikkeling in de sectoren onderwijs en overheid. De financiële positie van ABP is daarvoor niet voldoende. De verwachte toename van de levensverwachting uit de komende CBSprognoses zal de premie doen stijgen. De premieverhoging wordt pas doorgevoerd op 1 april 2011, maar wel dusdanig dat de voor het hele kalenderjaar benodigde stijging van de premie in de resterende negen maanden wordt gerealiseerd. Omdat ABP een kostendekkende premie hanteert, gaat de premie per 1 januari 2011 met 0,1 procent omhoog in verband met gestegen kosten. De tijdelijke herstelopslag van 1 procent, die in het kader van het (crisis)herstelplan per 1 augustus van dit jaar werd ingevoerd, blijft gehandhaafd. De premie voor ouderdomsen nabestaandenpensioen bedraagt op 1 januari 2011 21,4 procent.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws