Premie ABP blijft gelijk in 2022

Het bestuur van het ABP heeft op 2 december 2021 bekendgemaakt dat de pensioenpremie voor 2022 gelijk blijft aan die van dit jaar. Ondanks eerder bericht dat de premie zou stijgen, blijft deze voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen 25,9 procent. De financiële positie van het ABP laat het niet toe dat de pensioenen verhoogd worden in 2022. Het bestuur van ABP heeft dit besloten.

De premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen blijft, met 25,9 procent, dus gelijk aan de premie van dit jaar. In 2020 besloot het bestuur de premie in drie jaar stapsgewijs te verhogen, omdat het lagere rendementen verwachtte. De sociale partners hebben ABP gevraagd om de premie te faseren, zodat deze stabieler kan blijven, in aanloop naar het nieuwe pensioencontract. Zo wordt de geplande premieverhoging voor 2022 gecompenseerd in 2023 wanneer de VPL-premie (Vut, Prepensioen en Levensloop) vervalt. Daardoor hoeft de premie voor 2022 niet te stijgen.

Het bestuur van het ABP deelt verder mee, dat het de pensioenen van werknemers en gepensioneerden in 2022 niet mee laten groeien met de prijsontwikkeling. Ook een verlaging van de pensioenen is niet aan de orde.