Premie ABP 2022 naar verwachting verhoogd

De premie van het ouderdoms- en nabestaandenpensioen van ABP stijgt in 2022 naar verwachting van 25,9 naar 27,4 procent. Als redenen worden door het ABP aangevoerd dat de pensioenen aanmerkelijk duurder zijn geworden. Dit komt door de lagere verwachte beleggingsopbrengsten en de lage rente. Hierdoor is een premiestijging noodzakelijk. Eind november wordt de definitieve premie voor volgend jaar bekend gemaakt.

De premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen (OP/NP) stijgt naar verwachting van 25,9 naar 27,4 procent. De premie voor het ABP arbeidsongeschiktheidspensioen stijgt gemiddeld van 0,84 naar 1,02 procent. Deze premies worden door werkgevers en werknemers samen betaald (70 procent resp. 30 procent). De VPL-premie blijft in 2022 gelijk aan 3,0 procent van de gehele loonsom. De werknemersbijdrage voor de VPL-regeling wordt verwerkt in de OP/NP-premie en deze bedraagt 0,15 procent. Voor een werknemer met een bruto maandinkomen van 3.500 euro is de totale premieverhoging 9 euro netto per maand vanaf januari 2022.

Het bestuur van het ABP bekijkt de premie vanuit een meerjarenperspectief. Omdat het verwachte rendement in drie jaar in stapjes naar beneden gaat, zal – op basis van de huidige uitgangspunten – naar verwachting de premie voor het OP/NP ook in 2023 stijgen. Pensioenen worden op basis van de huidige regeling steeds duurder. Op 31 december 2022 eindigt de VPL-regeling.

De pensioenen uit de VPL-regeling zijn voorwaardelijk. Vanaf 31 december 2022 vervalt deze voorwaardelijkheid en is er in 2023 geen VPL-premie meer van toepassing.

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden