Praat online mee over wetsvoorstel strategisch personeelsbeleid

Scholen en besturen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs voeren strategisch personeelsbeleid. Het wetsvoorstel moet bijdragen aan kwalitatief goed en duurzaam inzetbaar personeel en ervoor zorgen dat het onderwijs een aantrekkelijke werkplek blijft. Wil je hierover online meepraten met AVS op 1 juni (van 14.45-15.45 uur)? Geef je dan snel op.

Het wetsvoorstel verplicht het bevoegd gezag eisen te stellen aan dit beleid en bevat een aantal arbeidsrechtelijke maatregelen die, aldus Wiersma en Dijkgraaf, bijdragen aan de continuïteit van het onderwijs. De ministers schrijven in hun voorstel onder andere dat werkgevers slechts één keer een tijdelijk arbeidscontract mogen aanbieden, dat het bevoegd gezag ervoor moet zorgen dat ten minste 80 procent van de personeelsleden een arbeidscontract voor onbepaalde tijd heeft en deze een minimale omvang van 0,8 fte kent. Daarnaast mag ten hoogste 5 procent van de bekostiging besteed worden aan personeel zonder arbeidscontract.  

Het wetsvoorstel maakt strategisch personeelsbeleid onderdeel van de vierjarige beleidscyclus van de scholen en besturen. Ook geeft het aan dat de besturen ervoor moeten zorgen dat zij de schoolleiding in staat stellen om goede uitvoering te geven aan het beleid.   

Bekijk het wetsvoorstel

Praat mee! 

AVS wil weten hoe jij over dit wetsvoorstel denkt. Daarom organiseren we een online sessie waarin je aan de hand van een aantal vragen en stellingen in een uurtje kunt meepraten over strategisch personeelsbeleid in relatie tot het wetsvoorstel. AVS neemt de input uit de online sessie mee in een reactie op het wetsvoorstel.