Praat mee over landelijke norm basisondersteuning

Kom naar een regiobijeenkomst 

Om de aanpak van passend onderwijs te verbeteren heeft voormalig minister Dennis Wiersma het onderwijsveld verzocht een norm voor de basisondersteuning voor scholen in het funderend onderwijs te formuleren. AVS stelt zich op het standpunt dat de norm voor basisondersteuning geen onrealistische verwachtingen moet wekken. In het schoolondersteuningsprofiel en ook in de schoolgids formuleren scholen wat zij kunnen bieden in het kader van passend onderwijs. Schoolleiders kunnen nu in regiobijeenkomsten hun stem laten horen. Meld je bij AVS als je mee wilt denken.

Ieder kind heeft recht op goed, passend onderwijs. Scholen bieden daarom ondersteuning aan leerlingen die dit nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan leerlingen met leesproblemen en dyslexie, hoogbegaafdheid en leergedrag. Met de invoering van passend onderwijs hebben samenwerkingsverbanden de vrijheid gekregen om zelf te definiëren wat er onder de basisondersteuning valt. Dit kan voor grote regionale verschillen zorgen. Een landelijke norm voor basisondersteuning is helpend zodat ouders, leerlingen en leraren weten waar zij op kunnen rekenen. Deze norm beschrijft welke basisondersteuning elke schoollocatie moet bieden en wat leerlingen en ouders van een school mogen verwachten. De norm sluit aan bij wat de meeste scholen nu al aanbieden aan basisondersteuning.Met als doel dat alle kinderen in Nederland uit mogen gaan van eenzelfde basisniveau van ondersteuning op iedere school.

Het ministerie van OCW heeft, namens voormalig minister Wiersma, AOb en Ouders & Onderwijs  gevraagd om tot een voorstel van een landelijke norm te komen. Zij worden hierbij ondersteund door een onderzoeksbureau samengesteld uit het Expertisecentrum Nederlands, KBA Nijmegen en P2.

Help jij mee met de landelijke norm?

Eind februari/begin maart gaat het onderzoeksbureau het land in om input op te halen voor de invulling van de landelijke norm. Zij gaan in gesprek met leerlingen, ouders, leraren, begeleiders, schoolleiders, schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en experts. Wat vinden zij vanuit hun ervaringen belangrijk om rekening mee te houden, waar lopen ze nu tegenaan en welke adviezen willen zij meegeven? Ook vraagt het onderzoeksbureau feedback op de eerste ideeën. De resultaten komen in een conceptvoorstel, dat vervolgens breder wordt getoetst onder leerlingen, ouders , leraren, begeleiders, schoolleiders, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden. De stuurgroep komt, na bespreking in de klankbordgroep, waar AVS in zit, tot een voorstel voor een landelijk norm en een advies voor het vervolg om deze norm te implementeren.

AVS vindt het belangrijk dat schoolleiders hun stem laten horen en nodigt je uit om mee te praten. Er vinden drie fysieke regiobijeenkomsten en één online bijeenkomst plaats. De locaties en data maken we later bekend. Je kunt nu alvast je belangstelling aangeven, dan krijg je later de nodige informatie. Meld je voor 1 februari aan via formulier belangstelling regiobijeenkomsten.

Heb je vragen, neem dan contact op met onze beleidsadviseur Onderwijskwaliteit en Leiderschap bij AVS: Lambert van der Ven, via l.vanderven@avs.nl