Wil je meepraten over de toekomst van ons onderwijs? Dat kan. In februari en maart organiseert de AVS, samen met een brede coalitie van onderwijsorganisaties, een aantal dialoogbijeenkomsten. Hier gaan we de dialoog aan over de ankerpunten uit het discussiestuk ‘Toekomst van ons onderwijs’, dat mede door de AVS onlangs is gelanceerd.

Een aantal tafelgasten gaat tijdens deze bijeenkomsten met elkaar in gesprek, maar ook het publiek krijgt  een belangrijke rol en wordt gehoord. Doel is om te onderzoeken wat de sterke en minder sterke elementen van het discussiestuk zijn. De gesprekken die tijdens de bijeenkomsten plaatsvinden, zijn op de website van Toekomst van ons onderwijs terug te luisteren als podcast. Meld je snel aan voor een (of meerdere) bijeenkomst(en).

Dialoogbijeenkomst: Toegang tot onderwijs en gelijke kansen
Waar: ROC Mondriaan, Den Haag
Wanneer: 10 februari 2020, 15:30 – 17:00
Tafelgasten: o.a. Louise Elffers (lector HvA en universitair docent UvA) en Hanke Korpershoek (onderzoeker GION en universitair hoofddocent RUG)
Thema: Toegang tot onderwijs en gelijke kansen. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen toegang heeft tot het onderwijs en gelijke kansen heeft om het maximale uit zijn of haar talenten te halen?

Dialoogbijeenkomst: Een sterke vroege start
Waar: KBS Willibrord, Rotterdam
Wanneer: 13 februari 2020, 15:30 – 17:00
Tafelgasten: o.a. Rene Peeters (bestuurlijk aanjager samenwerking kinderopvang/onderwijs, zorg en jeugd) en Jos van Zutphen (directeur Speelleercentrum De Wijde Wereld)
Thema: Een sterke vroege start. Hoe zorgen we ervoor dat álle kinderen zich spelend met elkaar ontwikkelen en taalvaardig aan het funderend onderwijs beginnen?

Dialoogbijeenkomst: Nieuwe arrangementen voor werken, onderzoeken en leven lang ontwikkelen
Waar: Academiegebouw Universiteit Utrecht
Wanneer: 18 februari 2020, 15:30 – 17:00
Tafelgasten: o.a. Henk Hagoort (voorzitter CvB Hogeschool Windesheim) en Erik Stam (hoogleraar UU en lid commissie Borstlap)
Thema: Nieuwe arrangementen voor werken, onderzoeken en leven lang ontwikkelen. Hoe zorgen we voor een brede, sterke leercultuur, waarin een leven lang ontwikkelen vanzelfsprekend is?

Dialoogbijeenkomst: Ruimte voor leerlingen/studenten om het beste uit zichzelf te halen
Waar: Hotelschool DH, locatie Amsterdam
Wanneer: 20 februari 2020, 15:30 – 17:00
Tafelgasten: o.a. Frank Léoné (universitair docent RU) en Paul Delnooz (oprichter Innovatie Academie)
Thema: Ruimte voor leerlingen/studenten om het beste uit zichzelf te halen. Hoe zorgen we ervoor dat ons onderwijs leerlingen en studenten motiveert om het beste uit zichzelf te halen, in een goede balans tussen motivatie, welzijn en prestatie?
 
Dialoogbijeenkomst: Waardering en professionele ruimte voor onderwijsprofessionals
Waar: Wellant College, Amersfoort
Wanneer: 23 maart 2020, 15:30 – 17:00
Tafelgasten: o.a. Maarten Willms (ambulant onderwijskundig begeleider)
Thema: Waardering en professionele ruimte voor onderwijsprofessionals. Hoe zorgen we ervoor dat werken in het onderwijs aantrekkelijk is en onderwijsprofessionals de ruimte hebben om zich te ontwikkelen?
Verder worden twee dialoogbijeenkomsten georganiseerd in het noorden en zuiden van het land. Over deze bijeenkomsten wordt binnenkort meer bekend. Houd daarvoor de website van Toekomst van ons onderwijs in de gaten.

Toekomstagenda Schoolleiders
Parallel hieraan verzamelt de AVS, samen met andere onderwijsorganisaties, input van schoolleiders voor de Toekomstagenda Schoolleiders. Samen met schoolleiders werken we aan een stevige schoolleidersagenda om de beroepsgroep beter te positioneren. Schoolleiders worden opgeroepen hun ideeën te delen op de website www.deleiderschapsagenda.nl
 

Links