Praat mee over de schakelrol van de schoolleider

Vraagt het onderwijs nieuw leiderschap? Een vraag die AVS de afgelopen jaren bezighield met diverse partijen in de Toekomstagenda Schoolleiders. Tijdens ons schoolleiderscongres op vrijdag 15 maart presenteerden we de totale vrucht van de Toekomstagenda! Een aanmoediging om jou als schoolleider in positie te brengen een meer strategische rol te nemen in de samenwerking met je omgeving om passend aanbod voor kinderen te realiseren. Ben je erbij om samen met ons over dit thema enkele keren in gesprek te gaan? Doe mee met het netwerk innovatieve schoolleiders.

In de Toekomstagenda Schoolleiders geven schoolleiders aan behoefte te hebben aan handelingsruimte, goed toegerust te willen zijn en zich te willen profileren als schoolleider.  AVS maakt zich sterk voor meer regie van de schoolleider bij het samenwerken met zijn omgeving. Om goed wijkgericht te kunnen werken, helpt het de schoolleider om autonomie te hebben in de eigen wijk. De schoolleider is immers een belangrijke schakel in het netwerk met diverse partijen rondom kinderen om goed te kunnen voorzien in de behoeften van de kinderen in de eigen wijk. Dit vraagt om moedig leiderschap, dat dienstbaar is aan het leven.

Maatschappelijk leiderschap

AVS vindt dat schoolleiders de ruimte moeten nemen, maar ook krijgen om aan de dagelijkse hectiek van het primaire proces te ontstijgen. Ze moeten de ruimte ervaren dat zij onderdeel zijn van een groter geheel. Dat vraagt creërend en integraal werken in de eigen scholen. Van EGO- naar ECO-leiderschap met aandacht voor thema’s als maatschappelijke waarde, natuurinclusief werken en duurzaamheid. Daarvoor heeft het onderwijs nieuw leiderschap nodig.

Netwerk innovatieve schoolleiders

AVS wil graag in gesprek met schoolleiders die mee willen denken over hoe dat nieuwe leiderschap eruit ziet. Veel schoolleiders zijn daar nu al mee bezig, om anders vorm te geven aan onderwijs, nieuwe verbindingen te maken en te laten zien dat het anders kan. Ben jij een  schoolleider die hier actief mee bezig is? AVS-beleidsadviseur Lambert van der Ven is voortdurend op zoek naar die voorbeelden. Het zou mooi zijn als we die praktische voorbeelden actief beschikbaar kunnen maken voor collega-schoolleiders. Wil je hierover meedenken en meepraten? Meld je dan aan met een kort berichtje via LinkedIn of per mail via l.vanderven@avs.nl. Heb je vragen, dan kun je ook direct bellen naar 06-58958027.

Links