Praat mee in Oplossingenlabs Zorg in Onderwijstijd

Het Nederlands Jeugd Instituut (NJi) heeft in juli een nieuwe brochure uitgebracht over Zorg in Onderwijstijd. Het organiseren en financieren van zorg voor kinderen en jongeren met een complexe ondersteuningsbehoefte in het onderwijs is in de praktijk niet eenvoudig. Daarom wordt er onderzoek verricht om de organisatie en financiering te vereenvoudigen, zodat ouders en scholen in het speciaal onderwijs zo min mogelijk belasting ervaren. Terwijl de kwaliteit van zorg en onderwijs op peil blijft én er ruimte komt voor flexibiliteit.

In oplossingslabs worden onderzoek en praktijk samengebracht. OplossingenLab is voor partners die betrokken zijn bij de inhoud, organisatie en financiering van zorg in onderwijs of onderwijs in zorg voor kinderen met een ernstige meervoudige beperking. De bijeenkomsten zijn gericht op de samenwerking en ontwikkeling in de regio. In het oplossingslab van 6 juni werden nieuwe stappen gezet. Op 7 november is er een nieuwe oplossingslab. Wil je meepraten, meld je dan aan.

Link