Veel postactieve AVS-leden willen direct betrokken blijven bij het werkveld. Variërend van mentoraat van jonge collega’s tot deelname aan werkgroepen, commissies en het verrichten van ondersteunende werkzaamheden. Dit blijkt uit een enquête die de AVS onder haar leden heeft gehouden.

Het benutten van expertise is van belang voor het onderwijs. Postactieve schoolleiders en hun opgebouwde expertise vormen een potentieel dat de kwaliteit van het management in de basisschool kan verhogen. Specialismen in het excellent leiden van een school kunnen meer ingezet worden als de desbetreffende expertise wordt uitgedragen en aangeboden op andere plaatsen in andere scholen, waar relevante vragen en onderwerpen aan de orde zijn. Tegelijkertijd met het groeiende aanbod bestaat en ontstaat een groeiende vraag naar ondersteuning bij collega-schoolleiders. Bij vertrek van de schoolleider stroomt ook de opgebouwde expertise en kennis van zaken met betrekking tot het management van basisscholen uit. De Commissie Postactieven van de AVS wil een match van vraag en aanbod van de schoolleiders hieromtrent bewerkstelligen, maar ook de postactieve leden in de gelegenheid stellen contact te houden met elkaar en het werkveld. De AVS kan daarin een belangrijke rol spelen. De Werkgroep Postactieven heeft de enquête geïnitieerd waarin de wensen van schoolleiders zijn geïnventariseerd.
 

Deelname aan intervisiebijeenkomsten  55
Begeleiden van jonge collega's in een mentorrol 115
Inzetbaar bij de organisatie van het congres  52
Verzorgen van vrijwilligerswerkzaamheden voor de AVS  40
Deelname aan werkgroepen en commissies  82
Actief zijn bij promotieactiviteiten van de AVS  17
Ondersteuning werkzaamheden WEF  12

Mentorrol
De werkgroep wilde graag weten hoe groot de betrokkenheid is, of leden nog lid willen blijven van de AVS, aan welke vorm en inhoud van ondersteuning de startende en werkende schoolleider behoefte heeft en welke ondersteuning de senior schoolleider te bieden heeft. Op basis van de antwoorden heeft de werkgroep een analyse gemaakt om te komen tot een voorstel voor de ledenraad en bestuur. Het bestuur heeft vervolgens het besluit genomen een commissie postactieven in te stellen. De belangstelling van de leden gaat  duidelijk uit naar activiteiten die direct in het werkveld liggen en minder in contacten onderling. De Commissie Postactieven ad interim (voormalige werkgroep) ziet voldoende mogelijkheden om een aanbod te realiseren voor de postactieve leden.
De Commissie Postactieven gaat in de komende periode de inrichting van de definitieve Commissie Postactieven verder uitwerken op de volgende punten:

  • het afstemmen van vraag en aanbod met betrekking tot de expertise/ vaardigheden van en voor schoolleiders;
  • het ondersteunen van de AVS bij het organiseren van activiteiten;
  • het opzetten van een interactief netwerk van postactieve leden.

grafiekje_postactieven.jpg
Klik op de afbeelding om te vergroten

Wilt u lid worden van deze commissie, neem dan contact op met: h.pennings@avs.nl.
 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws