Een bijzondere aanpak die op de ene school werkt, is misschien ook nuttig voor de andere. Deze maand in Zo kan het ook!: PCBO It Ambyld in Drachten neemt deel aan programma SterkWerk, dat positief gedrag van bovenbouwleerlingen bevordert.

De telefoon oppakken, de planten verzorgen of een vergadering voorzitten. Met programma SterkWerk krijgen alle kinderen een eigen rol en dus verantwoordelijkheid. Het doel: positief gedrag bevorderen, waardoor relaties in de groep verbeteren en er minder gepest wordt. SterkWerk is gebaseerd op een Amerikaans programma dat sociologen van de Rijksuniversiteit Groningen twee jaar geleden naar Nederland hebben gehaald. “Ondanks de inzet van antipestprogramma’s blijft het soms moeilijk pestgedrag te doorbreken. Zeker als de pester een populaire status heeft, blijkt een groep daar vaak niet sterk genoeg voor”, verklaart socioloog Rick Bloemberg. “We hopen dat SterkWerk hier een antwoord op biedt door de behoefte aan status op een positieve in plaats van een negatieve manier in te vullen.”
Daarvoor biedt het programma een keuze uit bijna honderd rollen waarmee kinderen een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de groep. De resultaten op twee pilotscholen zijn volgens Bloemberg positief: leerlingen gingen zich socialer gedragen en het pestgedrag verminderde. “Scholen vonden het de tijdsinvestering waard. Kinderen vinden het heel leuk om mee te doen en in een veilig klimaat komen ze beter tot hun recht”, vertelt hij.
 
Complimententchef
Dit schooljaar doen vijftien basisscholen mee aan het onderzoek naar het programma. Onder hen PCBO It Ambyld in Drachten, dat sinds 2011 werkt volgens ‘The leader in me’, een eveneens Amerikaanse werkwijze die inzet op persoonlijk leiderschap en leerlingen laat nadenken over wie ze zijn, wat ze willen en wat ze zélf kunnen. “SterkWerk past hier perfect bij”, vertelt schooldirecteur Henk de Vries. “Kinderen krijgen bij ons al rollen waarmee ze hun talenten en kwaliteiten kunnen laten zien. Met SterkWerk ligt het uitgangspunt op de sociale interactie en de positie van leerlingen in de klas.”
Een belangrijk onderdeel van SterkWerk is de wekelijkse klassenvergadering, waarvoor kinderen kunnen solliciteren op de rol van voorzitter, secretaris of complimentenchef. Ze vergaderen zelfstandig over hoe het gaat in de klas en over wensen of voorstellen. “Vergaderen doen we nu ook al met kinderen, ze vinden het fantastisch om een rol te krijgen”, ervaart De Vries. “Ze nemen die verantwoordelijkheid heel serieus en dat heeft effect. Ik merk bijvoorbeeld dat kinderen hier op het plein beter met elkaar ruzies oplossen en minder snel de leerkracht erbij halen dan op de andere school waar ik werk.”
 
Half uur per week
Het is de bedoeling dat het programma voor alle scholen beschikbaar komt als het onderzoek positieve resultaten laat zien. SterkWerk kost ongeveer een half uur klassikale lestijd per week en kan als aanvulling op bestaande programma’s worden ingezet. Een aanrader, denkt De Vries: “Het geeft op een leuke manier zelfstandigheid en verantwoordelijkheid mee. Dat is voor ieder kind goed, zeker als het dat van huis uit minder mee krijgt.”
 
 
Meer weten?
www.sterkwerkinfo.nl
 
Ook een bijzondere aanpak op jouw school?
Mail naar communicatie@avs.nl o.v.v. ‘Zo kan het ook’.

Gerelateerd nieuws