Politieke column – Meer dan alleen rekenen en taal

Politieke columnPolitici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Jan Jacob van Dijk, onderwijswoordvoerder namens het CDA in de Tweede Kamer.Het is opvallend hoe sterk de aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs is toegenomen. Zo stelt het rapport van de commissie Dijsselbloem dat de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs achteruit is gegaan. En ook het laatste rapport van de Onderwijsinspectie maakt duidelijk dat er zorgen bestaan over de kwaliteit van het onderwijs. Het is echter evenzeer opvallend om te constateren dat het bij deze waardeoordelen blijft, zonder dat wordt beschreven wat kwalitatief goed onderwijs is. In de afgelopen maanden is in de politiek veel gesproken over de kwaliteit van het onderwijs, maar het lijkt erop alsof bij de meeste partijen de onderwijskwaliteit wordt beperkt tot goed rekenen, lezen en schrijven. Als die opvatting de overheersende gedachte over de kwaliteit van het onderwijs zou worden, zou dat een ernstige verarming van het Nederlandse onderwijs betekenen. Want onderwijs is en moet meer zijn dan alleen rekenen en taal. Voor alle duidelijkheid: rekenen en taal is heel belangrijk. Kinderen moeten een bepaald niveau van lezen, schrijven en rekenen hebben bereikt als ze van de basisschool afkomen. En dat het niveau daarvan achteruit is gegaan, baart ook mij zorgen. Maar, zeg ik er dan direct bij, dat is ook niet zo vreemd.Als we de school met steeds meer taken en verantwoordelijkheden opzadelen, moet dat ten koste gaan van iets, zoals rekenen of taal. Er is al van alles bij gekomen. En sommigen willen er nog meer aan toevoegen, zoals mediawijsheid. Of voedingslessen ter voorkoming van obesitas. Het NOCNSF wil dat er meer gym komt op school en hoogleraar demografie Latten wil dat er relatielessen komen voor kinderen op de basisschool. Dat kan niet. Niet elk maatschappelijk probleem kan opgelost worden via het primair onderwijs.Daar komt bij dat het huidige onderwijs de kinderen andere dingen leert dan in mijn schooltijd. Mijn kinderen hebben al veel meer geleerd over presenteren en het houden van voordrachten dan ik ooit heb gehad. Hun manier van rekenonderwijs sluit meer aan bij de huidige praktijk. En hun kennis van de computers is al veel groter dan die van mij ooit zal worden. De samenleving ontwikkelt zich en het onderwijs moet daarmee in de pas blijven. De hang naar de jaren vijftig over de kennis van rekenen en taal – zoals die bij sommige politieke partijen is waar te nemen – doet het goed bij sommige kiezers, maar is niet de oplossing.Laten we eerst eens definiëren wat we van het onderwijs verwachten. Wanneer is er sprake van kwalitatief goed onderwijs? Volgens mij moet onderwijs kinderen een goede basis geven om zich weerbaar in de samenleving te kunnen opstellen en waardoor ze een goede startpositie hebben op de arbeidsmarkt. Daarvoor is goede kennis van rekenen en taal nodig, maar ook een hele hoop vaardigheden als leren leren, samenwerken, maar ook zelfstandig kunnen werken en verkregen kennis helder kunnen verwoorden, om maar een paar elementen te noemen. Kortom: onderwijs is meer dan alleen maar rekenen en taal. En voor een goede discussie over de kwaliteit in het onderwijs moet de nuance worden gezocht en niet een oplossing in oneliners.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.