Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Maria van der Hoeven, minister van Onderwijs.Manager?De manager. Volgens steeds meer van mijn Haagse collegas een wild om zich heen grijpend verschijnsel in het onderwijs. Niet gehinderd door al te veel gevoel voor het werken met kinderen, snijdt deze manager juist in het primaire proces. Om het bespaarde budget vervolgens in te zetten voor hinderlijke bureaucratie en overbodige overhead. Want zo zijn ze, die managers. Als ik dat hoor, moet ik altijd denken aan al die directeuren van basisscholen die ik regelmatig spreek op mijn werkbezoeken. Nog nooit heeft iemand zich aan mij voorgesteld als de manager van de school. En dat is niet voor niets. Het begrip manager is een vlag die de lading niet dekt. Managen betekent niet veel meer dan regelen of organiseren. Een arme weergave van het vak, als je het mij vraagt. Het schoolleiderschap is zoveel meer. Een goede schoolleider weet zijn geloof in de kracht van goed onderwijs over te dragen op zijn leerkrachten. En goede schoolleider stimuleert leerkrachten in hun eigen professionele ontwikkeling en weet het beste in hen naar boven te halen. Een goede schoolleider inspireert leerkrachten om de talenten van de hun toevertrouwde leerlingen maximaal tot ontplooiing te laten komen, draagt uit dat er meer uit het leven te halen is dan een 6 min. Een goede schoolleider is een luisterend oor voor ouders. En ja, natuurlijk, een goede schoolleider zorgt ook dat de zaken goed geregeld zijn. In mijn eigen schooltijd heette de man of vrouw doorgaans man! die op school de leiding had nog hoofd ener school. Die benaming was zo gek nog niet. Het hoofd had vaak zelf een volledige lestaak. De leidinggevende taken werden na schooltijd en in de avonduren gedaan. Veel eigen beleidsruimte was er niet. Dat is nu wel even anders. Maar wat naar mijn idee onveranderd is gebleven, is de kern van de zaak: bezield en bezielend leiderschap, met hart voor kinderen, gedreven door liefde voor het vak. Zulke schoolleiders maken het verschil. Maak ik mij dan in het geheel geen zorgen over de hoeveelheid onderwijsgeld die wordt uitgegeven aan management en overhead? Dat doe ik wel. Daarom heb ik de besturenorganisaties gevraagd om per onderwijssector de improductieve overhead in kaart te brengen en een bureaucratie-benchmark te ontwikkelen. Een norm houdt scholen en instellingen scherp, zorgt ervoor dat we alles op alles zetten om zoveel mogelijk onderwijsgeld direct aan het onderwijs ten goede te laten komen. Maar dat is voor mij nog geen reden om alle onderwijssectoren over één kam te scheren. En al helemaal geen reden om leidinggevenden in het onderwijs weg te zetten als managers die vooral als bureaucratische ballast moeten worden gezien. Daarmee doe je naar mijn mening geen recht aan de werkelijkheid, geen recht aan de toewijding en gedrevenheid van schoolleiders.Auteur: Maria van der HoevenIedere maandKader Primair 3 – november 2006

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws