Politiek zoekt allochtone schoolbestuurders

Taskforce diversiteit schoolbesturen geïnstalleerdRecent is de Taskforce Diversiteit Schoolbesturen geïnstalleerd. Deze gaat het aantal allochtone schoolbestuurders de komende jaren flink laten stijgen.Op dit moment heeft maar 2,5 procent van de schoolbestuurders een andere culturele achtergrond. Taskforce-voorzitter en voormalig staatssecretaris van OCW Bruno Bruins: “Het zijn vooral witte mannen van boven de 45 met een rijke bestuurlijke ervaring die de schoolbesturen vormen. Die ervaring is zeer welkom, maar de bestuurssamenstelling is zo ook erg eenzijdig. De taskforce gaat daarom nieuwe groepen schoolbestuurders zoeken en vinden. Eind 2009 trekken we conclusies.” De taskforce is gekoppeld aan Eutonos, een initiatief van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO). Via Eutonos worden besturen en raden van toezicht met vacatures gekoppeld aan hoogopgeleide allochtonen. Dit leidde de afgelopen jaren al tot dertig succesvolle matches.Meer informatie:www.onderwijsarbeidmarkt/eutonos 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.