Politiek investeert in ondernemende school

De ministers Plasterk (OCW), Van der Hoeven (EZ) en Verburg (LNV) stellen gezamenlijk 4 miljoen euro beschikbaar voor Onderwijs Netwerk Ondernemen. Onder meer scholen uit het basisonderwijs kunnen tot en met 15 juni aanstaande een beroep doen op deze subsidie.Scholen kunnen (per regio of per sector) samen met het bedrijfsleven een netwerk opzetten waardoor makkelijker kennis uitgewisseld kan worden en ‘ondernemen’ verankerd wordt in het onderwijs. Per netwerk bedraagt de subsidie 75 procent van de kosten, met een maximum van 150.000 euro. Een onderwijsinstelling dient namens alle participerende partijen de aanvraag in. De bewindslieden willen hiermee de samenwerking tussen scholen en het bedrijfsleven stimuleren en versterken. Het is de bedoeling dat meer leerlingen zich ondernemender gaan gedragen. Daarnaast krijgen ze meer inzicht wat ondernemerschap inhoudt.Meer informatie:www.onderwijsonderneemt.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.