Om besturen en raden van toezicht beter te laten functioneren binnen organisaties ontwikkelde dr. John Carver het zogenoemde Policy Governance Model. Dit model wordt in Nederland, ook in het onderwijs, steeds meer toegepast. Het biedt een compleet instrumentarium voor bestuur en toezicht en is daarmee uniek.

In het Policy Governance Brondocument zijn de basisprincipes van Policy Governance opgenomen. Als achtste principe staat genoemd: “Delegatie/ mandatering aan het management: als het bestuur besluit om het management aan een algemeen directeur of een vergelijkbaar orgaan over te dragen, krijgt deze persoon/dit orgaan de exclusieve verantwoordelijkheid voor leiding en verantwoording als de enige schakel tussen het bestuur en het management.” Vervolgens staat bij principe tien, `Controle´, dat het bestuur de prestaties van de organisatie – en dus de naleving van het mandaat – eerlijk, maar ook systematisch beoordeelt op nader genoemde onderdelen.

Verantwoording
Binnen de hedendaagse bestuurlijk constructies in het onderwijs is verantwoording, horizontaal en verticaal, een belangrijk onderwerp. Bestuurders worden zich steeds meer bewust, daarbij ook gestimuleerd door wet- en regelgeving vanuit `Den Haag´, dat verantwoording nuttig en nodig is. Binnen Policy Governance is het proces van verantwoording afleggen een van de belangrijke bestuursprincipes. Policy Governance stelt aan controle en toezicht twee eisen:
 

  • Het bestuur moet heldere criteria stellen, die aan de directeur of bestuurder bekend zijn gemaakt;
  • Er moet sprake zijn van verifieerbare feiten en een sluitend instrumentarium.

Het gaat dus, kort gezegd, om het vergelijken van actuele gegevens of resultaten met verwachtingen die door het bestuur zijn uitgesproken. En er is toezicht en controle op de naleving van de bevoegdheidskaders. In het door Jan Maas en Helmie van Ravestein – twee ervaren consultants op het gebied van Policy Governance – geschreven boek `Verantwoord besturen´ over het Policy Governance model (oktober 2006) is een suggestie voor een monitoringschema opgenomen.

Werkboek
Omdat veel besturen en directeuren worstelen met vragen als hoe het proces aan te pakken, waar te beginnen, wat de resultaten zijn en wat er verder allemaal bij komt kijken, ontwikkelde Van Ravestein ook het `Werkboek Verantwoordingsrapportages maken. Een gids voor het maken van een verantwoordingsrapportage volgens Policy Governance®´ (november 2009). Het werkboek is bedoeld voor:

  • Iemand die net begint met Policy Governance, waarvoor het een handige gids kan zijn bij de start van het verantwoordingsproces en helpt om beginnersfouten te voorkomen;
  • Iemand die al langer werkt met Policy Governance en al enige ervaring heeft bij het schrijven van verantwoordingsrapportages, zodat het boek kan worden gebruikt bij toetsing aan de praktijk. Het boek beschrijft het proces van verantwoording afleggen, waarbij ook het onderscheid tussen een verantwoordingsrapportage en een managementrapportage wordt benoemd.

Na deze procesbeschrijving komt het maken van de verantwoordingsrapportage aan bod. Daarvoor biedt het werkboek een format, met een toelichting op de verschillende onderwerpen. Naast voorbeelden worden steeds oefeningen gegeven. En om ook baat te hebben bij het doen van deze oefeningen staan achter in het werkboek de antwoorden weergegeven. Het boek sluit af met informatie over het aanleveren van de verantwoordingsrapportage en voorbeelden van acceptabele rapportages. De informatie in het boek is gebaseerd op de ervaring van Van Ravestein bij het begeleiden van directeuren en bestuurders bij de toepassing van Policy Governance in de praktijk. De gebruikte voorbeelden komen uit verantwoordingsrapportages die in de praktijk hun waarde hebben bewezen. Het werkboek fungeert als handreiking voor al die besturen en directeuren die met Policy Governance werken of willen gaan werken.

Het boek kan voor EUR 15 (excl. verzendkosten) worden besteld via www.hevanravestein.nl

 

 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd