Policy Governance als inspiratiebron en repertoire-uitbreiding

Policy Governance is de naam van het model dat dr. John Carver ontwikkelde om besturen en raden van toezicht beter te laten functioneren binnen organisaties. De principes van dit model kunnen een welkome aanvulling zijn op het repertoire van leidinggevenden in het primair en voortgezet onderwijs.Tijdens de conferentie ‘Policy Governance in management’ op 3 februari 2009 leert u hoe u zodanig kunt leidinggeven dat er een win-winsituatie ontstaat voor leidinggevenden en professionals. Na een inleiding door Eric Craymer, hoofdbestuurslid van de International Policy Governance Association, kunt u deelnemen aan de volgende workshops:1.    ‘Onderscheid maken tussen doelen en middelen is cruciaal’, door Manette Maas, Maas Bestuursvraagstukken;2.    ‘Loslaten is anders vasthouden’, door Carine Hulscher-Slot, Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS);3.    ‘Ruimte geven aan de leraar’, door Hartger Wassink, CPS onderwijsontwikkeling en advies;4.    ‘Meervoudige publieke verantwoording’, door Marlou Beke-Huiskes, CPS onderwijsontwikkeling en advies;5.    ‘Interpretatie en verantwoording’, door Helmie van Ravestein, H.E. van Ravestein consultancy;6.    ‘De blik naar boven’, door Jan Maas,  Maas Bestuursvraagstukken;7.    Rondetafelgesprek met Eric Craymer onder leiding van Monica van der Hoff-Israel,  Infinite Financieel.De conferentie biedt u inzicht in de toepasbaarheid van de principes van Policy Governance op college van bestuur- en managementniveau. De conferentie richt zich op colleges van bestuur, bovenschools management en schooldirecteuren in het primair onderwijs en colleges van bestuur, rectoren, locatiemanagement / middenmanagement in het voortgezet onderwijs en stafleden.Meer informatieMeer informatie op de website van CPS + inschrijven

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.