Podcast en gids over kindermishandeling en huiselijk geweld

Van programma Geweld hoort nergens thuis

Op sterrenschool ‘de Ruimte’ in Almere wil het team het taboe op huiselijk geweld en kindermishandeling verbreken en de drempel om erover te praten verlagen. Een van de initiatieven is het project ‘op tijd erbij op school’ waarin jonge mensen die zelf met huiselijk geweld of kindermishandeling te maken hebben gehad, het gesprek aangaan met de kinderen op school. De schoolleider, een leerkracht en een beleidsadviseur gaan met elkaar in gesprek over dit onderwerp in een podcast. De gids ‘Ieder kind geïnformeerd’ geeft handvatten voor scholen en gemeenten om op scholen het gesprek hierover met kinderen mogelijk te maken.

Het lesprogramma ‘op tijd erbij op school’, dat één van de good practises is binnen het landelijke project  ‘Ieder kind geïnformeerd’ begint met het informeren van ouders over het feit dat de school de rechten van kinderen gaat bespreken. “Dat moet je eerst doen, zegt Ernst van de Klauw, leerkracht van groep 7/8, want het kan gevolgen hebben voor ouders dat je dit onderwerp op school bespreekt”. Hij merkte dat het voor ouders soms een verademing kan zijn dat huiselijk geweld en kindermishandeling besproken wordt op school. Volgens hem ligt er bij iedere school in Nederland de kans  om huiselijk geweld en kindermishandeling voor iedereen uit de taboesfeer te halen.

Van de Klauw is te beluisteren in de tiende aflevering van de podcast Geweld hoort nergens thuis (GHNT) samen met schoolleider Frank Groot en Layla Kramer, beleidsadviseur bij de gemeente Almere. Zij vinden dat het praten over huiselijk geweld en kindermishandeling een natuurlijk onderdeel is van het curriculum van de school. Dat verlaagt de drempel om over onveiligheid te spreken, wat signalering ook eenvoudiger maakt.

Samenwerking tussen docenten is belangrijk. Zowel Groot, van de Klauw als Kramer benadrukken dat samenwerking met alle ketenpartners cruciaal is. Zij moeten van elkaar weten dat je bezig bent om rechten van kinderen bespreekbaar te maken en dat je daar ook als professional niet alleen voor staat.

Gids ‘Ieder kind geïnformeerd’

Jaarlijks worden naar schatting 120.000 kinderen in Nederland slachtoffer van kindermishandeling. De gids ‘Ieder kind geïnformeerd’, gemaakt in opdracht van het programma Geweld hoort nergens thuis, geeft handvatten voor scholen en gemeenten om op scholen het gesprek met kinderen hierover mogelijk te maken, en is gemaakt op basis van ervaringen van slachtoffers uit het verleden en wetenschappelijke inzichten.

Week tegen kindermishandeling

De week tegen Kindermishandeling vindt plaats tussen 15 november en 21 november 2021. In deze week worden ervaringen gedeeld en wordt gekeken naar wat heeft geholpen, hoe dat komt én wat we daarvan kunnen leren. Daarnaast vinden diverse activiteiten plaats tijdens de Week. De activiteiten worden op lokaal niveau georganiseerd door uiteenlopende organisaties die contact hebben met kinderen en ouders. 

Links