Onlangs heeft de Onderwijsraad, het onafhankelijke adviesorgaan voor regering en parlement op het gebied van onderwijs, zijn werkprogramma 2023 aangeboden aan de ministers van OCW en PVO, Dijkgraaf en Wiersma. De Onderwijsraad ziet een aantal belangrijke thema’s die spelen in en om het onderwijs, die allemaal ingrijpen op de verwachtingen die de samenleving van het onderwijs heeft:

  • Kunnen anticiperen op crises is een noodzaak;
  • Adequate bekostiging: hoe onderwijs te bezien als investering i.p.v. kostenpost en als zodanig opnemen in de rijksbegroting;
  • Essentie van onderwijs: focus op de leraar en op een goede beheersing van rekenen en taal;
  • Onderwijs voorzien gegeven een structureel personeelstekort.

De Onderwijsraad zal in het licht van hogergenoemde thema’s in 2023 een aantal adviezen uitbrengen:

  • Verkenning over onderwijs in het licht van structurele personeelstekorten
  • Advies over de kwalificatiefunctie van het beroepsonderwijs
  • Advies over de lerarenopleidingen
  • Advies over voorzieningen voor het jonge kind
  • Advies over onderwijs als investering

De volledige tekst van het Werkprogramma 2023 kun je downloaden van de website van de Onderwijsraad.

Neem contact op met de AVS Helpdesk

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt.

Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Gerelateerd nieuws