Politieke moed nodig voor DELTAPLAN PO/VO

Om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren moet het aanpakken van het leraren- en schoolleiderstekort de eerste prioriteit zijn van het nieuwe kabinet. Dit vereist een samenhangend plan om het vak van leraar en schoolleider aantrekkelijker te maken. AVS slaat samen met andere werkgevers- en werknemersorganisaties in het funderend onderwijs de handen ineen en doet vandaag een oproep tot het maken van een Deltaplan Lerarentekort.

Het oplossen van het leraren- en schoolleiderstekort vergt een samenhangend plan, over meerdere kabinetsperiodes heen, waarbij het cruciaal is dat politici dit plan blijven steunen.

De werkgevers- en werknemersorganisaties vragen de informateur en de onderhandelende partijen om in het nieuwe regeerakkoord een DELTAPLAN op te nemen.

Een plan dat het vak van leraar en schoolleider aantrekkelijker maakt door een stevig salaris, goede en gezonde schoolgebouwen, voldoende tijd om als leraar en schoolleider je vak te kunnen uitoefenen en je te professionaliseren. Autonomie van en vertrouwen in de leraar en schoolleider moeten daarin voorop staan.  

DELTAPLAN vraagt politieke moed 

Samen met de andere onderwijsorganisaties en het nieuwe kabinet gaat AVS de komende tijd het DELTAPLAN verder uitwerken. De uitvoering van het plan vraagt om politieke moed, structurele financiering, consistente uitvoering én samenwerking tussen alle betrokken partijen.

Lees de volledige brief Deltaplan Lerarentekort

DELTAPLAN ‘Van tekort naar trots’ voor het primair-  en voortgezet onderwijs bevat onder andere:  

  • Het versterken van de samenwerking in de regio en het creëren van meer invloed van de beroepsgroep en scholen op het opleiden van leraren; 
  • Een beknopter inspectie-kader en een ander onderwijsresultatenmodel; 
  • Scholing en professioneel handelen van al het onderwijspersoneel, inclusief bestuurders en toezichthouders.  

Bewuste keuze 

De oproep om dit DELTAPLAN te maken komt op de dag dat ook het PISA-onderzoek 2022 wordt gepresenteerd. PISA is een afkorting voor Programme for International Student Assessment. Het is een internationaal vergelijkend onderzoek dat de vaardigheden en kennis in lezen, wiskunde en natuurwetenschappen van 15- jarigen test.

Een bewuste keuze om juist deze dag de informateur op te roepen tot het maken van een DELTAPLAN want de cijfers uit het PISA-onderzoek 2022 zijn ondermaats. De leesvaardigheid in Nederland is flink gedaald. Nederland scoort nu lager dan het OESO-gemiddelde (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). Ook de prestaties in exacte vakken en wiskunde zijn achteruit gegaan.

PISA resultaten – infographic

Steun van anderen 

Tal van andere onderwijsorganisaties steunen de oproep van de bonden, raden en werkgeversorganisaties aan de informateur. Denk daarbij aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten, Jeugdzorg Nederland, LAKS, Stichting Platforms Vmbo, Sectorraad Praktijkonderwijs, PVVVO, Sectorraad GO, BMK en VCP.  

Noot voor de pers:
Voor vragen, verdere informatie, of om een gesprek aan te gaan met een van onze aangesloten schoolleiders, staan we je graag te woord. Neem contact op met Inge Beckers, persvoorlichter bij AVS, via 06-5784 6044 of stuur een e-mail naar pers@avs.nl.