PO-Raad wil basisonderwijs in tien jaar naar top brengen

In het onlangs gepresenteerde manifest ‘In tien jaar naar de top: pleidooi voor een 10-jarenplan voor het primair onderwijs’ roept de PO-Raad de politiek op om ambitie met beleidsrust te combineren. Het onderwijs heeft namelijk last van de korte termijn politiek in Nederland, als gevolg van een kabinetswisseling iedere vier jaar.SER­voorzitter Alexander Rinnooy Kan ontving het manifest uit handen van Kete Kervezee, voorzitter van de PO­Raad. In het manifest pleit de PO­Raad voor een pact waarvan de uitvoering het primair onderwijs in tien jaar naar de wereldtop brengt. De uitdagingen waar de Nederlandse kenniseconomie nu voor staat, vragen om een sterke po­sector. De PO­Raad wil dat in 2020 onderpresterende scholen tot het verleden beho­ren en dat verplichte nascholing in het hele po van­zelfsprekend is. De politiek, zo stelt de PO­Raad, moet de verantwoordelijkheid nemen voor dit tienjarig Pact Primair Onderwijs.In het manifest worden voor de komende jaren de vol­gende vijf onderwijsaspecten als cruciaal beschouwd: hoge onderwijskwaliteit, het kind centraal, beter geschoolde leerkrachten, goede schoolgebouwen en een toereikende, doelmatige bekostiging. Voorbeelden om daar invulling aan te geven zijn een zomeruniversiteit voor leerkrachten, de mogelijkheid om vanaf de leeftijd van 2,5 jaar minstens vier dagdelen deel te nemen aan een voorschools programma en een bundeling van de financieringsstromen voor huisvesting.Het volledige manifest van de PO-Raad staat op www.avs.nl/ dossiers/overigedossiers/sectororganisatie.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.