PO-Raad waarschuwt 2de Kamer voor gevolgen onderwijsbezuinigingen

De PO-Raad heeft de Tweede Kamer onlangs geïnformeerd over de gevolgen van de voorgenomen bezuinigingen in het primair onderwijs.De raad schreef een brief, waarin de Tweede Kamer wordt oproepen om de kostendekkendheid en kostentoereikendheid van het po op orde te brengen en de structurele bezuinigingen van 135 miljoen euro op onderwijsmiddelen af te wijzen. Schoolbesturen kunnen hierdoor hun wettelijke verantwoordelijkheden niet waarmaken, aldus de PO-Raad. Ook omdat deze bezuinigingen bovenop de structurele achterstand van 170 miljoen euro in de beschikbare middelen voor huisvesting en leermiddelen komen. Daarnaast bood de PO-Raad een bundeling van praktijkvoorbeelden aan met de impact van de voorgenomen bezuinigingen op het po. Sinds Prinsjesdag krijgt de raad veel noodsignalen van haar achterban over de bezuinigingen. Deze noodsignalen en voorbeelden uit de praktijk zijn gebundeld voor de Tweede Kamer. Het gaat nu om een flinke bezuiniging, maar het kabinet heeft aangekondigd dat er veel grotere bezuinigingen komen. Om als sector dan stevig genoeg te staan, vindt de PO-Raad het belangrijk één front te vormen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.