PO-Raad groeit snel

Al een flink aantal schoolbesturen in het primair onderwijs heeft zich aangesloten bij de PO-Raad. Met name in de laatste weken voor de zomervakantie ontving de raad dagelijks nieuwe aanmeldingen. Begin juli stond de teller op ongeveer 625.000 leerlingen, dat wil zeggen bijna 40 procent aansluitingsgraad. De PO-Raad hoopt in de periode september – december nog een groot aantal nieuwe leden te mogen begroeten en wijst erop dat het van groot belang is dat zoveel mogelijk schoolbesturen uit het (speciaal) basisonderwijs lid worden van de PO-Raad. Hoe groter het draagvlak, hoe groter de invloed.

De PO-Raad is in maart 2007 opgericht door de vijf besturenorganisaties uit het primair onderwijs (Besturenraad, Bond KBO, LVGS, VBS, VOS/ABB) en de AVS.

Meer informatie: http://www.poraad.nl/

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.