PO-Raad en vakbonden gaan in december onderhandelen over cao

De sociale partners, waaronder de AVS, gaan begin december met elkaar onderhandelen over een nieuwe cao voor het primair onderwijs. De huidige cao loopt tot 1 maart 2019. De partijen hopen voor die tijd nieuwe afspraken te kunnen maken voor de sector.

Werkgevers en werknemers hebben op 6 juni 2018 een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs. De sociale partners hebben daarmee het extra geld dat beschikbaar was, zo snel mogelijk bij de leerkrachten gebracht. De partijen hebben daarnaast afgesproken dat een aantal onderwerpen bij de komende gesprekken aan bod komt. Hierdoor staan voor de komende besprekingen in ieder geval op de agenda: een onderzoek naar de functies en salarissen van schoolleiders en ondersteuners en de professionalisering in de sector.

De onderwijsvakbonden en PO-Raad zijn nu bezig om hun inzet voor de onderhandelingen te bepalen. Ook voeren zij verkennende gesprekken in de aanloop naar de start van de onderhandelingen. Zodra hierover meer te melden is, is dat te vinden op de websites van de sociale partners.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.