PO Platform Kwaliteit en Innovatie maakt plan van aanpak

Dit jaar loopt een aantal landelijke innovatieprogrammas zoals WSNS+, Q*Primair en TOM af. Om niet alle knowhow verloren te laten gaan, heeft minister Van der Hoeven de onderwijsorganisaties gevraagd samen een plan op te stellen voor stimulering van innovatie en kwaliteit in het primair onderwijs.

De organisaties hebben zich verenigd in het PO Platform Kwaliteit en Innovatie dat vanaf 1 juni 2006 verantwoordelijk is voor de inrichting en uitvoering van het integrale Plan van aanpak Innovatie PO. Het plan richt zich op de inventarisatie van zeven landelijke innovatieprogrammas (WSNS Plus, Q*Primair, VTB, TOM, Cultuureducatie, Ict op School en Kennisnet). Inmiddels zijn de voorbereidingen in volle gang. Er loopt een aantal pilotprojecten en het SCO-Kohnstamm Instituut heeft een eerste inventarisatie van de activiteiten en resultaten van de zeven programmas afgerond. Deze inventarisatie zal binnenkort door Kennisnet worden gepubliceerd. Naast de bestuurlijke verantwoordelijkheid over de innovatielijnen, zal het platform zich ook bezighouden met de implementatie, borging en verspreiding van aflopende landelijke projecten. Zo voorziet het plan in continuering van het werk van regioconsulenten bij de uitvoering van WSNS+ in het schooljaar 2006/2007 en is er ruimte voor implementatie van de een-zorg-route. Tenslotte zal het PO Platform Kwaliteit en Innovatie een aantal taalpilots uitvoeren. Het gaat daarbij om expliciete aandacht voor de inrichting en uitvoering van het taal-leesbeleid op reguliere en speciale basisscholen in de vorm van pilots en verbetertrajecten. In juni van dit jaar zal het platform scholen en schoolbesturen voorlichten over de manier waarop zij kunnen deelnemen aan Innovatie PO. Uitnodigingen voor deelname aan de taalbeleidpilots kunnen pas vanaf 1 augustus 2007 verwacht worden.

Actueel
Kader Primair 9 – mei 2006

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.