Het kabinet Rutte III weigert de problemen in het primair onderwijs echt aan te pakken. Dit blijkt uit een beperkt budget van 270 miljoen euro voor de salarissen en pas aan het einde van de regeerperiode geld voor werkdrukverlichting. Hiermee negeert het kabinet de krachtige oproep tijdens de staking van 5 oktober voor een eerlijk salaris en minder werkdruk. Beide zijn noodzakelijk om het werken in de sector aantrekkelijker te maken.
 
Op 5 oktober – de grootste eendaagse onderwijsstaking ooit – maakten meer dan 60.000 leerkrachten, ondersteuners, schoolleiders en directies binnen en buiten het Zuiderpark duidelijk dat investeren in onderwijs hard nodig is. Het PO-front roept minister Slob dan ook op om snel met hen in gesprek te gaan over de urgente situatie in het primair onderwijs.
Het PO-front (bestaande uit leerkrachten, bonden, schoolleiders en schoolbesturen) wil gezamenlijk nogmaals de noodzaak aangeven van een eerlijk salaris en minder werkdruk. Dit is niet alleen nodig voor de waardering van huidige leerkrachten, maar ook voor toekomstige leraren. Alleen op deze manier kan het dreigende tekort van 10.000 fulltime leerkrachten het hoofd geboden worden.

Peilingen actiebereidheid
Een eerste peiling onder een deel van de achterbannen van de partners die samen het PO-front vormen – waaronder de AVS – laat zien dat de actiebereidheid in het primair onderwijs nog heel groot is, omdat het regeerakkoord niet tegemoet komt aan de eisen voor substantiële salarisverhoging en lagere werkdruk.
Uit tal van opmerkingen in de AVS-peiling blijkt dat schoolleiders vinden dat de inzet niet alleen een hoger salaris en een lagere werkdruk voor leerkrachten moet zijn, maar voor het hele onderwijsveld. Schoolleiders hebben behoefte aan voldoende ondersteunende functies in de school en meer ruimte in het budget voor verdere ontwikkeling van hun school. De schoolleiders vinden met klem dat er opnieuw een signaal naar de politiek moet worden afgegeven. De inzet van de AVS richt zich daarom ook op salarisverhoging en een lagere werkdruk voor schoolleiders, voldoende ondersteunende functies in de school, meer ruimte in het budget voor innovatie en verdere ontwikkeling van de scholen. AVS-voorzitter Petra van Haren: “Wij zullen deze inzet en de belangen van de schoolleider, waaronder salarisverhoging en werkdrukvermindering, een prominente plek geven.”

Begin november praten de partners van het PO-front verder. Dan zal op basis van de uitkomsten van de diverse ledenpeilingen ook een besluit worden genomen over de vervolgstappen.
 
PO in Actie, een van de partners in het PO-front, richtte op 24 oktober ook een brief aan minister Slob over de urgente situatie in het primair onderwijs (zie download). 

Downloads

Gerelateerd nieuws