PO-Front overhandigt ultimatum aan minister Slob

Het PO-Front heeft op 7 november de ultimatumbrief voor nieuwe acties overhandigd aan minister Slob van Onderwijs. De samenwerkende onderwijsorganisaties verwachten uiterlijk in de week van 5 december een antwoord van Slob op de vraag hoe het kabinet 1,4 miljard euro vrijspeelt om het salaris in het primair onderwijs te verhogen en de werkdruk te verlagen. Zo niet, dan volgt er op 12 december een landelijke staking.
 
Tegelijkertijd kijken alle deelnemers – PO in actie, vakbonden AOb/FNV, CNV Onderwijs en FvOv, schoolleidersvereniging AVS en werkgeverskoepel PO Raad – terug op een constructief gesprek.
 
Minister Slob en het PO-Front hebben besproken dat er op korte termijn een nadere invulling volgt hoe de salariseis vorm moet krijgen en hoe de werkdrukbestrijding van de grond moet komen. “Vanzelfsprekend gaat dit ook over het salaris en de werkdruk van schoolleiders”, zegt vicevoorzitter Ingrid Doornbos die namens de AVS aanwezig was. Voor het PO-Front is het uitgangspunt dat het door het kabinet toegezegde bedrag slechts een begin is en er zo snel mogelijk invulling van de geëiste 1,4 miljard euro komt: 900 miljoen euro voor salaris, 500 miljoen euro voor werkdrukbestrijding.
Daarnaast wil het PO-Front dat politiek Den Haag zich zo breed mogelijk uitspreekt tegen de loonkloof tussen het primair en voortgezet onderwijs.

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.