“Als de uitvoering van het werkdrukakkoord niet volgens de regels gaat, moet de PMR er niet mee instemmen”, reageerde minister Slob op 22 mei op vragen in de Tweede Kamer over de peiling van de AVS waaruit blijkt dat een op de tien besturen bemoeienis heeft met de gelden.

“Het is een prachtig werkdrukakkoord en op alle scholen wordt hard gewerkt dit in te vullen. Hier staat een trotse minister”, zo zei Slob. Lisa Westerveld (GroenLinks) vroeg de minister wat hij er aan gaat doen dat tien procent van de besturen een vinger in de pap heeft bij de besteding van de gelden, terwijl de afspraak in het werkdrukakkoord is dat de teams op de scholen invulling geven aan de besteding van deze gelden. De Algemene Vereniging Schoolleiders meldt mij dat zich een beeld aftekent dat het goed gaat met de invulling van de gelden uit het werkdrukakkoord, geeft Slob haar aan. “Ik sluit niet uit dat er op scholen wat druk wordt uitgeoefend, maar daar is rekening mee gehouden in de procedure. De personele geleding van de MR moet instemmen. Als het niet volgens de regels is gegaan moet de PMR niet instemmen.”

Ook benadrukte de minister dat scholen vooral aan de bel moeten trekken als het niet loopt zoals de afspraak is bij meldpunt@werkdrukpo.nl. Tot nu toe zijn daar 26 meldingen binnen gekomen, vooral technische vragen.

Lees ook Schoolleiders geven massaal uitvoering aan werkdrukakkoord

Gerelateerd nieuws