Pleidooi voor versnelde invoering digitale geletterdheid in curriculum

Tineke Netelenbos, voorzitter van ECP | Platform voor de InformatieSamenleving, heeft op 21 juni aan Tweede Kamerleden Lisa van Ginneken (D66) en Barbara Kathmann (PvdA) het pleidooi voor het versnellen van de invoering van digitale geletterdheid in het onderwijs aangeboden.  Na politieke goedkeuring verwachten de 30 deelnemende partijen dat, in nauwe samenwerking met scholen en ondersteunende organisaties, de implementatie op alle scholen in een periode van twee jaar gerealiseerd kan worden.  

De invoering van digitale geletterdheid kan voor een groot deel al beginnen, omdat het onderdeel kan zijn van andere leergebieden. Curriculum.nu, dat werkt aan de voorbereidingen voor aanpassingen aan het landelijk onderwijscurriculum, stelt daarover: “Digitale geletterdheid maakt nu nog geen deel uit van de kerndoelen en de examenprogramma’s. Voor een groot deel kan het een plek krijgen binnen bestaande leergebieden. Andere leergebieden kunnen daar ook voordeel van hebben. Het digitaal publiceren van een tekst kan bijvoorbeeld onderdeel worden van taal of Nederlands. Dat biedt mogelijkheden om het leren schrijven van teksten te ondersteunen.”  

Curriculum.nu heeft in detail een voorstel uitgewerkt voor digitale geletterdheid. Na het definitief vaststellen van de bouwstenen, is de inhoudelijke basis beschikbaar voor partijen om, na politieke goedkeuring, direct aan de slag te gaan. Van groot belang daarbij is de zorgvuldige voorbereiding onder regie van het onderwijs, waar de partners aan willen bijdragen.

Het pleidooi is op 21 juni aangeboden met de oproep aan de politiek vaart te maken met de versnelde invoering. In het pleidooi staan de stappen die op hoofdlijnen gezet worden, zodra er politiek groen licht is.

De AVS steunt de versnelling van digitale geletterdheid. AVS-voorzitter Petra van Haren: “Tijdens corona is digitalisering op veel plekken in een versnelling geraakt, maar dat is niet altijd hetzelfde als goede inhoudelijke ontwikkeling van digitale geletterdheid. Dat laatste is zeker belangrijk ook.”  

Links