Pleidooi voor iPad-basisscholen in 2013

De initiatiefgroep o4nt.nl – ‘onderwijs voor een nieuwe tijd’ – heeft eind maart in Amsterdam een manifest gepubliceerd om te komen tot een compleet nieuwe basisschool: de Steve Jobsschool. Zo’n school bestaat zowel uit een fysiek schoolgebouw als uit een belangrijke virtuele component op internet. De iPad speelt een cruciale rol bij opzet en inrichting van de school.

De initiatiefgroep, onder andere bestaande uit Maurice de Hond en de directeur van Digischool.nl (Erik Verhulp), zoekt voldoende ouders, leerkrachten en andere geïnteresseerden om in augustus 2013 in één of meerdere gemeenten met deze school te beginnen. Diverse onderwijswethouders zijn geïnteresseerd zijn om deze scholen in hun gemeenten te verwelkomen.

De vier hoofdelementen van de aanpak zijn:

1. Elk talent wordt gekend
Het onderwijs gaat uit van de talenten van de individuele leerling en is erop gericht om deze maximaal tot ontwikkeling te brengen en te versterken, mede door samenwerking. Pedagogiek en didactiek houden rekening met de individuele leerstijl van de leerling.

2. Combinatie van fysiek (schoolgebouw) en virtueel (internet)
De school bestaat uit een fysieke component (het gebouw) en een virtuele component. De school is het hele jaar open. Het gebouw, zonder klaslokalen, is open van 8.30 tot 18.30 uur, vijftig weken per jaar, en de virtuele component is altijd open en overal bereikbaar. Alle leerlingen (ook de jongste) zullen beschikken over een iPad. Ze kunnen daarmee verbinding leggen met de virtuele afdeling van de school en gebruik maken van educatieve apps. Leren kan altijd en overal plaatsvinden, ook bij afwezigheid en tijdens vakantie en met inachtneming van de onderwijsdoelstellingen.

3. 21st century skills
Het onderwijs is gericht op het verwerven van de vaardigheden van de 21e eeuw, zoals creativiteit, innovatief en kritisch denken, problemen oplossen, communicatie, samenwerking, aanpassingsvermogen, leiderschap, productiviteit en sociale- en motorische vaardigheden. Leerlingen zullen daarbij gebruik maken van de meest recente hard- en software. Zo verwerven zij impliciet ook de voor het basisonderwijs gestelde basiscompetenties.

4. Community
Juist omdat een belangrijk deel van het leren buiten het gebouw plaatsvindt, is de rol van de ouders van groot belang. School en omgeving (ouders, bedrijven, instellingen en anderen) zijn via de community met elkaar verbonden. Ouders zijn actief partner in het onderwijsproces en vervullen ook een rol bij de organisatie, de uitvoering en de evaluatie van het onderwijs. Ervaringen worden breed gedeeld en de omgeving wordt van harte uitgenodigd bij te dragen aan het onderwijs.

Bepaalde aspecten van deze aanpak worden ook al door andere scholen toegepast, maar de initiatiefnemers willen deze aspecten en een serie andere binnen deze nieuwe school implementeren, zodat het effect optimaal is. Door volledige openheid bij de opgedane ervaringen hopen de initiatiefnemers bestaande scholen te inspireren datgene over te nemen wat bij hun school past.

AVS-voorzitter Ton Duif vindt dat Maurice de Hond heeft zitten slapen. “Hij jat nu vrijelijk uit allang opgestarte ontwikkelingen. Op veel plaatsen in Nederland wordt het – mede door de AVS bedachte – concept van de Sterrenschool inmiddels opgestart, waarin ict-technologie een dragende functie heeft. Daar wordt al jaren aan gewerkt; inmiddels is zelfs de Sterrenschool 3.0 uitgewerkt. Want een andere inrichting van het onderwijsleerproces is hoe dan ook noodzakelijk. Niet alleen door het bestaan van ict-ontwikkelingen, maar ook doordat onze kinderen anders zijn gaan leren dan vroeger. Dus meneer De Hond, blijf nu maar bij je stiel, voorspel de politieke barometer en laat het onderwijs maar aan ons over. Aan korte termijn publicitaire acties is geen behoefte. Wel aan inhoudelijk meedenken.”

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.