Pleidooi voor formele plek loopbaanontwikkeling in curriculumherziening

In de aanloop naar het algemeen overleg op 5 maart in de Tweede Kamer over Curriculum.nu hebben diverse partijen, waaronder de AVS, nog eenmaal aandacht gevraagd voor het belang van een formele plek voor Loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) in het vervolgtraject van de curriculumherziening.
 
De brieven (zie Downloads) aan zowel de leden van de Tweede Kamercommissie OCW als aan minister Slob, zijn op donderdag 27 februari verstuurd. Daarin wijzen de partijen in kader van curriculumontwikkeling op het belang van een succesvolle schoolloopbaan. De AVS is medeondertekenaar.

Downloads