Op 15 juni is het landelijk Platform voor Allochtone Ouders en Onderwijs van start gegaan. Via dit platform kan de betrokkenheid tussen allochtone ouders en het onderwijs groter worden.

Minister Van der Hoeven heeft met alle onderwijsorganisaties afspraken gemaakt om de band tussen school en ouders te versterken. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Intentieverklaring School-Ouderbetrokkenheid (november 2005). Het Platform voor Allochtone Ouders en Onderwijs vloeit voort uit deze afspraken.

Behalve dit landelijk platform zullen er in dertig grote gemeentes ook lokale platforms actief zijn die een brug moeten gaan vormen tussen ouders, scholen en lokale overheden. Van deze dertig lokale platforms zijn er al acht van start gegaan.

www.paoo.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws