Het platform Toekomst van Arbeid, een platform van publieke en private partijen met een breed maatschappelijk draagvlak, wil een voorziening voor kinderen van 0-6 jaar, de speelleerschool, en een brede school voor kinderen van 6-12 jaar. Dit is een van de vele aanbevelingen die het platform doet aan het kabinet voor de toekomst van werk, leren en verzekeren.

Een van de aanbevelingen is een breed toegankelijke kinderopvang voor twee dagen in de week voor alle kinderen van nul tot zes jaar. En een brede schooldag waarin onderwijstijd en opvangtijd flexibeler in elkaar overlopen. Alle kinderen van 1 tot 4 jaar kunnen 832 uur per jaar (zestien uur per week) naar de speelleerschool en kinderen van 4 en 5 jaar gaan 940 uur per jaar naar de speelleerschool. Voor oudere kinderen tussen 6 en 12 jaar stelt het platform een brede schooldag voor ten behoeve van brede talentontwikkeling, én om ouders in staat te stellen werk- en zorgtaken beter te combineren en zelfstandig een inkomen te verdienen. Dit is een Brede Schooldag van 1.200 uur met 840 uur onderwijstijd en 360 uur Brede TalentOntwikkeling (BTO). 

In kindcentra kunnen onderwijs en opvang dan samen vorm geven aan de ontwikkeling van kinderen. Leraren kunnen zich meer richten op hun kerntaak van overdracht en instructie, pedagogisch medewerkers kunnen ondersteunen bij begeleiding en zich richten op bewegen, sport, cultuur techniek et cetera. In combinatie met de mogelijkheid dat alle kinderen vanaf 1 jaar twee dagen per week naar opvang van goede kwaliteit kunnen, worden vroege achterstanden voorkomen en neemt de kansenongelijkheid af.

Het platform pleit ook voor het wegnemen van belemmeringen, zoals op gebeid van wet- en regelgeving en de verschillende geldstromen. Punten waar de AVS het grondig mee eens is.

Verder is het platform van mening dat de onderwijskwaliteit van het primair onderwijs kan worden verbeterd door van scholen (met een vergelijkbare leerlingenpopulatie) gelijke resultaten te verwachten, en voor te schrijven dat meer leerlingen de waardes van de referentieniveaus voor taal en rekenen halen. Het gevolg van deze investeringen is dat kinderen beter voorbereid en gekwalificeerd zijn om aan het voortgezet onderwijs te kunnen beginnen. De voorgestelde maatregelen dragen niet alleen bij aan een goede start van jonge kinderen, maar dragen ook bij aan het vergroten van kansengelijkheid.

De aanbevelingen zijn uitgedacht vóór de coronacrisis.

Maatschappelijke alliantie

In PTA denkt een groot aantal partijen mee. De alliantie geeft daarmee gehoor aan de oproep van de commissie-Borstlap om zijn voorstellen verder te brengen. Initiatiefnemers zijn Aart van der Gaag, Hans Kamps, Fred van Haaster, ABU, Cedris, Goldschmeding Foundation, NRTO, AWVN, Verbond van Verzekeraars en Kindcentra 2020.

Links

Gerelateerd nieuws