Platform Onderwijs2032 vraagt mening over voorlopig advies

Op 1 oktober presenteerde voorzitter Paul Schnabel het voorlopig advies van Platform Onderwijs2032 over de toekomst van het onderwijs. Het Platform roept nu schoolleiders, leraren, leerlingen, ouders en anderen op om te reageren op het advies, zodat er aan het einde van het jaar een definitief advies ligt.

De afgelopen maanden spraken de leden van het Platform met een groot aantal leerlingen, ouders, leraren en maatschappelijke organisaties over de vraag wat kinderen zouden moeten leren op school om optimaal voorbereid te zijn op de toekomst. Dit heeft geleid tot het conceptvoorstel. Het Platform heeft nog vragen over onder andere essentiële kennis en vaardigheden op school, toetsing en examinering in de toekomst en de benodigdheden om het onderwijs te veranderen.

Belangstellenden kunnen hun reactie geven via secretariaat@onderwijs2032.nl. Ook kunnen scholen een bijeenkomst van het Platform bijwonen of zelf een bijeenkomst of gesprek in de klas organiseren.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.