Platform Ambachtseconomie: ‘Ook doeintelligentie meten in basisonderwijs’

Aandacht voor ambachtelijke talenten en vaardigheden vergroten
De ambachtseconomie kampt met een achterblijvende instroom van jonge mensen, blijkt uit onderzoek. Het Platform Ambachtseconomie wil daarom naast de Cito-toets ook een `Doe-Toets´, om zo de aandacht voor ambachtelijke talenten en vaardigheden in het basisonderwijs te vergroten en bij kinderen deze talenten te ontwikkelen.

Volgens het Platform Ambachtseconomie wordt in het primair onderwijs te eenzijdig gekeken naar de cognitieve ontwikkeling van kinderen. De eindtoets van het basisonderwijs is vooral gericht op cognitieve ontwikkelingen en kennis. Slechte scores van deze toets leveren in de regel teleurgestelde ouders en het advies `dan maar iets met de handen te gaan doen´ op. Wilma Gillis-Burleson, lid van het Platform Ambachtseconomie: “Praktische vaardigheden moeten in het basisonderwijs meer worden gestimuleerd en vooral meer gewaardeerd worden. Een Doe-Toets, die naast de Citotoets praktische vaardigheden toetst, meet doe-intelligentie en zou kinderen, ouders en leerkrachten het besef moeten bijbrengen dat er absoluut niets mis is met een keuze voor een doerichting in het vervolgonderwijs.” De Doe-Toets zou structureel aangeleerde vaardigheden moeten toetsen zoals technische-, digitale- en audiovisuele vaardigheden en creativiteit, ondernemerschap, bouwkunst en ambachtelijke technieken.

Waardering
Het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) presenteerde onlangs de resultaten van een onderzoek naar het imago en de waardering van de ambachtseconomie onder de Nederlandse bevolking. Slechts 38 procent van de jongeren zou een ambachtelijk beroep overwegen. De waardering voor de ambachtseconomie steeg wel ten opzichte van eerdere peilingen. Nederlanders (83 procent) vinden het heel belangrijk dat er mensen zijn die vakwerk kunnen leveren. Het Platform Ambachtseconomie wil het belang van de ambachtseconomie voor de samenleving onderstrepen en het imago ervan bij de tijd brengen.

Meer informatie: http://www.ambachtseconomie.nl/

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.