Plasterk stelt negatieve uitlatingen schoolleiding bij

In juni liet minister Plasterk zich negatief uit over de managementlagen in het onderwijs. Daarop schreef de AVS een open brief aan de bewindsman. In een reactie van de minister nuanceert hij zijn eerdere uitspraken. Managementlagen in het onderwijs zouden volgens Plasterk onder andere te weinig luisteren naar de leerkrachten. Deze en andere uitspraken van de minister mondden uit in een open brief van de AVS. Een citaat daaruit: “Voor het primair onderwijs geldt dat met name de directeuren van zeer veel gewone lagere scholen voor basis -en speciaal onderwijs, die zeker geen fortuin verdienen en niet functioneren als een bestuurlijke kleilaag, zich behoorlijk miskend voelen door uw uitlatingen.” Plasterk heeft inmiddels gereageerd op de open brief van de AVS en daarmee bepaalde uitspraken opgehelderd. Hij zegt hierover: “Mijn uitspraken hadden betrekking op de managementlagen, bijvoorbeeld bovenschoolse bestuursbureaus, die – soms ook fysiek – op grote afstand staan van het onderwijsproces, leraren en leerlingen. Mijn beeld is dat dit in het primair onderwijs niet zozeer aan de orde is. Daar is de afstand tussen de schoolleider en de werkvloer veel kleiner.”

Meer informatie:
Minister Plasterk haalt ongenuanceerd uit naar schoolleiding

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.