Plasterk adviseert continuïteitsplan Mexicaanse griep

In een brief aan de PO-Raad adviseert minister Plasterk aan scholen/kinderopvanginstellingen om een continuïteitsplan op te stellen voor het geval een gedeelte van het personeel tijdelijk uitvalt in verband met de Mexicaanse griep.Plasterk verwijst naar de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarop aanwijzingen staan voor het maken van een continuïteitsplan:www.minbzk.nl/onderwerpen/veiligheid/nationaleveiligheid/grieppandemie/toolbox (zie handleiding bedrijven). Ook meldt hij in de brief dat er meer mensen ziek kunnen worden dan bij een gewone griep, omdat de Mexicaanse griep nieuw is, waardoor mensen nog geen weerstand hebben opgebouwd tegen deze variant, genaamd Nieuwe Influenza A (H1N1). Tot slot herinnert de minister nogmaals aan preventieve maatregelen als ontsmettende crème bij wasgelegenheden, warmeluchtblowers/handoekrollen en het extra schoonmaken van toiletten, douches, sportruimten en deurklinken.Hiernaast is de landelijke publiekscampagne ‘Grip op griep’ van start gegaan. Doel is alle Nederlanders te laten weten hoe zij zich kunnen beschermen tegen het griepvirus. De campagne is een initiatief van het ministerie van VWS en bestaat onder meer uit radio- en televisiespotjes. Ook is een huis-aan-huisbrochure verspreid.Meer informatie:www.rivm.nl,www.grieppandemie.nl,www.postbus51.nl of tel. 0800-1100 (gratis).

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.