Planning PGN-scan fase 2 onder druk

Alle scholen in het primair onderwijs zijn uitgenodigd om mee te doen aan de PGN-scan fase 2: zij krijgen dan ‘begeleiding op maat’ bij de uitwisseling van de gegevens uit hun leerling-administratie met projectorganisatie PGNPO. Maar omdat scholen alleen ’s ochtends tijd blijken te hebben, dreigt de planning in gevaar te komen.De invoering van het persoonsgebonden nummer (PGN) in het po kan alleen slagen als de leerlinggegevens in de schooladministraties op orde zijn en de computersystemen goed werken. In PGN-scan fase 2 wisselen scholen hun leerlinggegevens uit met PGNPO in de aanloop naar definitieve uitwisseling met de IB-Groep (vanaf volgend jaar). De scholen krijgen daarbij op een aantal momenten geplande ondersteuning van PGNPO, in de vorm van een webcast en een drietal belafspraken om de uitgebrachte rapportages te bespreken. Om alle ruim 7.000 scholen te laten meedoen, moet een strakke planning worden aangehouden. Wekelijks staan 160 scholen ingepland om te starten. Scholen blijken voor deze afspraak een voorkeur te hebben voor de ochtend, maar omdat de planning hierdoor niet gehaald wordt, vraagt PGNPO om op maandag, dinsdag en donderdag ook afspraken in de middag te accepteren. De data in de definitieve planningsbrief die scholen van PGNPO ontvangen (hebben), zijn niet vrijblijvend: er zitten op de genoemde data medewerkers klaar bij PGNPO. PGNPO vraagt scholen de geplande ondersteuningsmomenten zo min mogelijk te verzetten. Mocht een voorgestelde afspraak echt niet op de geplande datum of tijd kunnen plaatsvinden, dan kan de school dit tot het moment dat de planning definitief is, zelf wijzigen via MijnPGNPO. De afspraak is alleen binnen dezelfde week te verzetten (via de online helpdesk).Meer informatie: www.pgno.nl/po

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.