De plannen die regio’s hebben ingestuurd ten behoeve van de subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekorten onderwijs 2020/2021 staan online. Per regio is aangegeven welke schoolbesturen in het primair of voortgezet/middelbaar beroepsonderwijs meedoen aan de regionale aanpak en via welke thema’s en activiteiten zij van plan zijn de personeelstekorten aan te pakken. Het overzicht van de plannen kan gebruikt worden om inspiratie op te doen voor de eigen aanpak van het personeelstekort.

Op de overzichtspagina voor iedere regio is te lezen hoe de regio’s onder andere de instroom in de lerarenopleidingen willen verhogen en hoe zij innovatie proberen te stimuleren. Het ministerie van OCW heeft de overzichten en de RAP-plannen online geplaatst, omdat het hiermee beoogt dat scholen en regio’s van elkaar kunnen leren. Daarom zijn ook de contactgegevens van de regionale samenwerking in het overzicht geplaatst, zodat scholen en regio’s informatie kunnen delen of vragen kunnen stellen. Ook de noodplannen voor de aanpak van de tekorten in de G5 zijn uit oogpunt van kennisdeling te raadplegen via de website.

Lerarentekort registreren

Voor de aanpak van het lerarentekort is het belangrijk om een goed beeld van de omvang van het tekort te hebben. Leraar Eddy Erkelens heeft enige tijd geleden de website Lerarentekort is nu opgericht. Het ministerie van OCW en Eddy Erkelens werken nu samen om goede gegevens te verzamelen. Zij roepen scholen op om de tekorten via die website te registreren.

Links

Gerelateerd nieuws

  • Flexibele lerarenopleiding voor zij-instromers

  • Meer aanmeldingen voor pabo en tweedegraads lerarenopleidingen

  • Beloning voor vso-leraren met leerlingen uitstroomprofiel vervolgonderwijs

  • Arbeidsmarktplatform PO zet hoofdlijnen aanpak lerarentekort op een rij