De leergang Strategische bedrijfsvoering van de AVS Academie stelt schoolleiders in staat schoolontwikkeling integraal aan te pakken. Onderwijskundig beleid, hrm-beleid, leermiddelenbeleid en financieel beleid vormen de basis van de leergang. Zo is de schoolleider goed toegerust voor bijvoorbeeld het voeren van gesprekken over een financieel meerjarenplan.

“Schoolleiders zijn onder meer verantwoordelijk voor het onderwijskundig beleid. Bedrijfsvoering staat ver af van de meeste onderwijsmensen”, zegt programmaleider van de leergang John Schreijer. “Nu is het vaak zo dat een schoolleider die een onderwijskundige verbetering wil doorvoeren van het hoofd Financiën van het overkoepelende bestuur te horen krijgt dat er geen geld voor is. Met voldoende kennis van bedrijfsvoering gaat een schoolleider zelf op zoek naar financiële dekkingsmogelijkheden. Hij kan dan aan de afdeling Financiën vragen stellen en scenario’s laten doorrekenen.”

Geen cursus boekhouden

De leergang Strategische bedrijfsvoering, die Schreijer samen met Cock Raaijmakers en Math van Loo verzorgt, is geen cursus boekhouden. “Wat wij schoolleiders leren, is strategisch denken en handelen. Na afloop van de leergang kunnen ze onder meer een jaarrekening bespreken met de MR, strategische vragen stellen aan het schoolbestuur en een meerjarig financieel perspectief schetsen.” De AVS Academie verzorgt de leergang in samenwerking met NSOCNA. Het is een van de modules van de Master of Educational Management. De leergang is zeer praktisch van opzet: naast een theoretische basis gaan deelnemers aan de slag met praktijkvoorbeelden, waaronder die van de eigen school of stichting. Deelnemers krijgen inzicht in de samenhang tussen doelen, beleid en de financiële component. “Het begint altijd met een plan”, legt Schreijer uit. “Het mooie daarvan is dat je het kunt aanpassen aan de omstandigheden, zoals nu met de coronacrisis. Planloos is echter kansloos.” Nieuw beleid heeft gevolgen voor het personeel dat mogelijk over andere competenties moet gaan beschikken, en vertaalt zich vervolgens vaak ook door in leermiddelen. Schreijer: “De laatste paragraaf van het plan is de financiële. Dan pas ga je na waar je het geld kunt vinden en niet eerder. We leren de deelnemers manieren om financiële dekking te zoeken.”

Pittig

Frieda Wijnands is schoolleider van de Tobiasschool, een kleine vrije school voor speciaal basisonderwijs in Amsterdam (éénpitter), en volgde de leergang omdat zij zichzelf te weinig financieel onderlegd vond. Het was een pittige leergang, zegt Wijnands. “De eerste paar keer vroeg ik me af hoe ik het allemaal moest leren. Maar je wordt heel goed meegenomen. Je gaat met je eigen cijfers aan de gang, leert hoe je overzicht krijgt. Voorheen had het hrm-beleid en het leermiddelenbeleid niet veel met elkaar te maken, en het was onvoldoende gekoppeld aan financiën. Nu kan ik kijken vanuit het geheel.” Een opdracht waar Wijnands veel aan heeft gehad, is de tweedaagse waarin de problemen van een fictieve stichting moeten worden aangepakt. “Dat ging om grote bedragen, en er was van alles aan de hand. Tussendoor kwam er ook steeds iets nieuws bij. Dat was een goede oefening om te zorgen dat je beleid en visie stand houden in de waan van de dag.” Wijnands heeft de leergang afgerond met een strategisch hrm-beleidsplan en een leermiddelenbeleidsplan voor haar organisatie.

Integraal

Voor Rob Hageman, directeur-bestuurder van Stichting RK Onderwijs in Huizen (twee scholen), was de integraliteit van de leergang een belangrijke reden om deel te nemen. “Een losse cursus Financiën had ik al eens gedaan. In deze leergang krijg je ook met hrm-beleid te maken, dat was voor mij nieuw.” Hageman is lovend over de inhoud, organisatie en docenten van de leergang. “Wat ik zeer waardeerde was de deskundigheid van de docenten. En ik heb veel opgestoken van de hrm-dag, een soort masterclass. Wat je leert kun je meteen toepassen in de je eigen schoolpraktijk. Ik heb bijvoorbeeld de jaarrekeningen van onze stichting van de laatste vier jaar naast elkaar gelegd, en daardoor een goed beeld gekregen van hoe wij omgaan met werkdrukvermindering. Bij grote stichtingen zijn er specialisten voor financiën en hrm, maar bij ons moet ik het allemaal zelf doen. Ik heb nu een strategische hrm-nota liggen, daar heb ik wat aan.”

Meer informatie

Doelgroep: leidinggevenden po
Startdata: 8 oktober 2020 of 26 januari 2021

Professionaliseringsthema’s:

  • Bedrijfsvoering
  • Human Resource Management in het onderwijs
  • Onderwijsinrichting en schoolorganisatie

Herregistratiewaarde:

  • 35%

Meer informatie en aanmelden

Kader Primair
Dit artikel heeft in Kader Primair gestaan. AVS-leden ontvangen Kader Primair maandelijks op de mat. Nog geen lid? Bekijk hier eerder verschenen nummers, word lid en ontvang voortaan ook iedere maand een kersvers exemplaar in de brievenbus!

Gerelateerd nieuws