Plan voor meer maatwerk in het onderwijs met ICT gepresenteerd aan Dekker

Uitwisselen van kennis over gepersonaliseerd leren op school, sneller en makkelijker inzicht hebben in de voortgang van het leerproces en landelijke afspraken over privacy. Dit zijn enkele afspraken en plannen uit het Plan van Aanpak van het Doorbraakproject Onderwijs & ICT, een project van de PO-Raad, VO-raad en ministeries van OCW en Economische Zaken. In de komende twee jaar verwachten zij een doorbraak te realiseren met betrekking tot maatwerk met ICT in het onderwijs.

Het plan, onlangs gepresenteerd aan staatssecretaris Dekker van Onderwijs, beschrijft de doelen en acties van de uitvoeringsfase (2015-2017) van het Doorbraakproject. Dit is het resultaat van een aantal publiek-private gesprekken en een marktconsultatie met aanbieders.

Drie programmalijnen moeten samen zorgen voor de beoogde doorbraak:

Scholen: het verhelderen van de vragen die leven bij scholen, ook door middel van kennisuitwisseling, over gepersonaliseerd leren met ICT. Deze vragen worden gebundeld aangeboden aan aanbieders. Scholen worden geholpen slimmer in te kopen.

Keten: verschillende toepassingen en systemen moeten soepel en betrouwbaar met elkaar samenwerken, ongeacht wie de leverancier is. En leraren en leerlingen moeten snel en eenvoudig inzicht hebben in de voortgang van het leerproces. De ontwikkeling en implementatie van standaarden voor bijvoorbeeld het uitwisselen van informatie over de voortgang van de leerling moet versneld worden.

Landelijk: het op orde brengen van voorwaarden, om een goed gebruik van ICT mogelijk te maken. Op landelijk niveau zijn er bijvoorbeeld scherpe afspraken nodig over privacy en het naleven daarvan. Ook wordt onderzoek gedaan naar wat werkt in de toepassing van adaptief en gepersonaliseerd leren met ICT.

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.