Plan van aanpak wachtlijsten buitenschoolse opvang (brief)

Brief van staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma, aan de Tweede Kamer omtrent de plan van aanpak wachtlijsten buitenschoolse opvang (18 september 2007)

 Plan van aanpak wachtlijsten buitenschoolse opvang

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.