Plan van aanpak ‘Doorbraakproject onderwijs en ict’

Op scholen gebeurt veel op het gebied van ict. Maar er zijn diverse obstakels die een optimale toepassing van ict voor leren op maat belemmeren. Het plan van aanpak 'Doorbraakproject onderwijs en ict' kan ondersteunen.
 
Het Doorbraakproject heeft als doel om deze belemmeringen weg te nemen, zodat ict nog slimmer, efficiënter en op grotere schaal inzetbaar wordt. De vier initiatiefnemers (OCW, EZ, PO-raad en VO-raad) hebben hiertoe de krachten gebundeld, en willen scholen handvatten bieden om keuzes te maken voor de inzet van ict bij het realiseren van onderwijs op maat.
 
In dit plan van aanpak staat informatie over de doelstellingen waar het Doorbraakproject tot en met 2017 gezamenlijk aan werkt en een greep uit de activiteiten die in 2016 worden ondernomen. 
 

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.