De Pioniers van Lumpsum is de toepasselijke naam van de managementgame die sinds januari 2005 gespeeld kan worden door besturen, bovenschools management en directies.U kunt onder leiding van speciaal getrainde spelleiders kennismaken met praktijksituaties die vergelijkbaar zijn met situaties die kunnen ontstaan bij het werken met lumpsumfinanciering. Deze situaties hebben betrekking op verschillende rollen in het proces, de beslissingen die genomen moeten worden en de verschillende manieren van onderhandelen daarover. Uitgebreide bekostigingsformules komen niet of nauwelijks aan de orde. Het spel richt zich op de samenwerking en de besluitvorming binnen de onderwijsorganisatie. Het spel duurt een dag. Daaraan voorafgaand vindt een uitgebreide intake plaats. Na afloop van het spel worden in een korte follow up-bijeenkomst de opbrengsten van het spelen vertaald in concrete acties voor uw organisatie. De AVS beschikt over een flink aantal gecertificeerde trainers voor dit spel. Het ontwikkelen van dit spel is een gezamenlijk initiatief van de AVS, VOS/ABB en VBS in samenwerking met Artefaction. U kunt zich met minimaal tien en maximaal 18 personen opgeven voor het spel bij de AVS,info@avs.nlActueelKader Primair 1 -September 2005

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws