Pilots taalbeleid onderwijsachterstanden

De Pilots Taalbeleid Onderwijsachterstanden komen voort uit de discussie van de minister met de Tweede Kamer over de herziening van de gewichtenregeling. De afspraak die in december 2005 is gemaakt met de minister houdt in dat een aantal scholen een extra mogelijkheid krijgen hun taalbeleid verder te ontwikkelen ter bestrijding van taalachterstanden. Belangrijk doel is de taal/leesresultaten van deze doelgroepleerlingen te verbeteren. In dit kader geeft WSNS+ een nieuwsbulletin Taalbeleid uit waarin u de ontwikkelingen op dit gebied kunt volgen en mogelijk ideeën kunt op doen waarmee u uw voordeel kunt doen. Het laatste nieuwsbulletin kunt u vinden op:

http://www.platformwsns.nl/actueel/nieuwsoverzicht/643.html   Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.