Pilot vervangingsbekostiging uitgesteld

De ingangsdatum van de pilot met een nieuw stelsel voor personeelsvervanging is uitgesteld tot 1 augustus 2009. Aanvankelijk was het de bedoeling om de pilot van start te laten gaan op 1 januari 2009.

Schoolbesturen geven aan dat zij eerst informatie nodig hebben over risico´s van deelname en over verzekeringsvormen om een zorgvuldige afweging te kunnen maken, voordat tot deelname wordt besloten. Daarbij komt dat instemming van de (G)MR is vereist. Dit alles heeft tijd nodig en om deze reden is het besluit tot uitstel genomen. De mogelijkheid tot aanmelding is nu verlengd tot 1 februari 2009. De pilot stelt schoolbesturen in staat om tijdens de pilotperiode eigen risicodrager te zijn van de vervangingskosten. Dit houdt in dat gedurende deze periode en de evaluatieperiode besturen niet meer aangesloten zijn bij het Vervangingsfonds en dus ook geen premie hoeven af te dragen. Zij kunnen deze premie vrij besteden. Het is de bedoeling dat 15 tot 20 procent van alle schoolbesturen meedoen. Na afloop van de pilot – die twee jaar duurt – vindt een brede evaluatie plaats over de toekomst van het vervangingsstelsel.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.