De inschrijfdatum voor scholen om mee te doen aan de pilot tweetalig primair onderwijs (tpo) is verschoven van 18 juli naar 1 oktober aanstaande. Er is nog plaats voor acht scholen die vanaf september 2015 kunnen meedoen met deze pilot van vier jaar.
 
Vanaf 1 augustus 2015 mogen basisscholen 15 procent van hun onderwijstijd in Engels, Duits of Frans lesgeven. Bij andere vakken, zoals geschiedenis, biologie of gym, mag Engels worden gebruikt als instructietaal. Staatssecretaris Dekker zal deze zomer een wetsvoorstel dat dit regelt voor advies naar de Raad van State sturen.
 
Het kabinet komt hiermee tegemoet aan de wens van ouders en scholen om het onderwijs internationaler en uitdagender te maken. Meer dan 1000 basisscholen bieden al vroeg vreemdetalenonderwijs aan, waarbij het onderwijs van de taal al in de onderbouw begint.
 
Komend schooljaar begint een nieuwe pilot van vijf jaar waarin twaalf basisscholen vanaf de kleutergroepen 30-50 procent van de lestijd instructie in het Engels, Duits of Frans geven. Daarnaast mogen in 2015 nog eens acht scholen hiermee starten. Als in 2019 blijkt dat de proef op deze twintig basisscholen een succes is, dan wordt dit mogelijk wettelijk.
 
Meer informatie: http://www.europeesplatform.nl/vvto/tweetalig-primair-onderwijs/

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws