Pilot ‘ samen werken aan werkdruk’

Het Arbeidsmarktplatform PO gaat scholen ondersteunen met de aanpak van werkdruk, een belangrijke veroorzaker van werkstress en ziekteverzuim. Daartoe voert het de pilot ‘Samen werken aan werkdruk’ uit op vijf scholen.

Uit onderzoek blijkt dat de werkdruk in het primair onderwijs hoog is. Om de werkdruk aan te pakken voert het Arbeidsmarktplatform PO deze pilot uit. De aanpak is gebaseerd op een model van TNO waarin maatwerk centraal staat en teams zelf werken aan het verminderen van werkdruk. Voor de pilot hebben zich al vijf scholen aangemeld. Tijdens deelname aan de pilot krijgen de scholen begeleiding van een externe pilotbegeleider die praktische ondersteuning biedt en inhoudelijk sparringpartner is.

De ervaringen en resultaten van de verschillende scholen tijdens deze pilot verwerkt het Arbeidsmarktplatform PO in een praktische handreiking die beschikbaar komt voor het hele primair onderwijs.

Landkaart werkstress/werkplezier
Op de landkaart werkstress/werkplezier op de website van CAOP kunnen schoolleiders kijken welke activiteiten andere sectoren ondernemen om werkdruk te voorkomen, zoals een praktische handleiding voor po-scholen om beter om te gaan met werkdruk (Arbeidsmarktplatform PO) en de site http://www.voortgezetwerkplezier.nl voor vo-scholen.

Meer informatie over de pilot: Francien Zwaneveld via info@arbeidsmarktplatformpo.nl of 06-46593139.
 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.