De motie van CDA, D66, SP en SGP om ook andere scholen dan ‘excellente’ toe te laten tot de pilot regelluwe scholen, heeft het niet gehaald. Dat bleek onlangs tijdens een stemming over de motie in de Tweede Kamer. De regeringsfracties van VVD en PvdA stemden tegen. Diverse besturen- en sectororganisaties hadden eerder een brief geschreven aan de Tweede Kamer met het verzoek de pilot voor meer scholen open te stellen. De AVS is ook van mening dat de pilot voor alle scholen toegankelijk moet zijn.
 
Scholen in het primair onderwijs die deelnemen aan de pilot regelluwe scholen kunnen vijf jaar lang afwijken van een groot aantal bepalingen in de Wet op het primair onderwijs (Wpo). Staatssecretaris Dekker van Onderwijs wil de pilot vanaf 1 augustus 2016 openstellen voor scholen die de afgelopen twee jaar het predicaat excellent hebben ontvangen. Een aantal besturenorganisaties en de PO-Raad en VO-raad hebben in een brief, die ook in de motie wordt genoemd, aan de Vaste Kamercommissie van OCW aangegeven dat ze het niet eens zijn met de toelatingsvoorwaarden voor de pilot. Zij vinden dat een grote groep scholen onterecht wordt uitgesloten: scholen waarvan de kwaliteit op orde is en die ook tegen de grenzen van wet- en regelgeving aanlopen.” De pilot kan slechts relevante resultaten opleveren wanneer het deelnemersveld gevarieerd is en niet, zoals nu beoogd, bestaat uit maar een ‘soort’ scholen”, aldus de briefschrijvers.
 
AVS-voorzitter Petra van Haren: “Schoolleiders hebben veel last van werkdruk en de hoeveelheid regels. Er is een Regeldrukagenda Onderwijs opgesteld waar de AVS ook actief bij betrokken is. In deze Regeldrukagenda zijn alle betrokken partijen acties overeengekomen om de regeldruk de komende jaren op alle niveaus aan te pakken.”

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws