Pilot Onderwijstijd: aanmelden kan nog!

AVS schreef er al eerder over: VO-scholen kunnen onderzoeken of zij meer tijd voor lesvoorbereiding en ontwikkeltijd voor leraren kunnen genereren door minder lesuren aan te bieden – zonder dat ze daarmee de onderwijskwaliteit aantasten. Deze pilot komt voort uit afspraken die zijn gemaakt in het Onderwijsakkoord en de Werkagenda. Wil jouw VO-school deelnemen aan de pilot Onderwijstijd? Meld je school dan uiterlijk 16 februari 2024 aan.

Al voor de zomer is het ministerie van OCW met de bonden en vakorganisaties, waaronder AVS, overeengekomen dat er via een pilot in het Voortgezet Onderwijs in het schooljaar 2024-2025 ruimte ontstaat om het onderwijs anders te organiseren. In vergelijking met andere landen geven leraren in Nederland veel les en hebben leerlingen veel lestijd. De bedoeling van de pilot is dat scholen ervaring kunnen opdoen met het aanbieden van substantieel minder uren onderwijstijd dan momenteel de standaard is. De tijd die vrijkomt, kunnen leraren besteden aan meer ontwikkel- en voorbereidingstijd om het onderwijs met behoud van kwaliteit aantrekkelijker te maken.

Links

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden