Pilot nieuw vervangingsstelsel gaat niet door

Staatssecretaris Dijksma heeft de besturen die zich aangemeld hadden voor de pilot nieuw vervangingsstelsel bericht over het niet doorgaan van de pilot. Te weinig kleine schoolbesturen hebben zich ingeschreven.

Voor een deel van de organisaties was het achterblijven van het aantal inschrijvingen in de categorie kleine scholen reden om de steun aan de pilot in te trekken. Voor de AVS betekent dit een teleurstelling. Een aantal van haar leden zag uit naar de pilot. De beleidsvrijheid en de beoogde vermindering van administratieve handelingen was een aantrekkelijk vooruitzicht. Hierdoor zouden organisaties de vrijheid krijgen om een eigen vervangingsbeleid te ontwikkelen, dat zou passen binnen de eigen situatie. De AVS zal zich blijven inspannen om een bijdrage te leveren aan mogelijkheden om het huidige stelsel te moderniseren.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.